Terasy


Terasy z modřínu či z trvanlivějšího thermodřeva, zkušenosti máme i z pokládkou WPC teras.